Kraj Vysočina, aktuální informace

Kraj Vysočina, aktuální informace

Žádáme občany, aby dodržovali nařízení vlády v plném rozsahu.

Prosíme, nevystavujte svým chováním nebezpečí rizikové skupiny obyvatel, zejména starší obyvatele a osoby s poruchou imunity.

Žádáme všechny občany, aby dodržovali pravidla omezeného pohybu. Omezte pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou.

Platí přísný zákaz vycházet mimo bydliště bez zakrytí úst a nosu. Použít lze roušku, nákrčník, šálu a podobně.

Od 8:00 do 10:00 mohou v obchodech nad 500 metrů nakupovat pouze lidé starší 65 let. Pobyt mladších lidí v tomto čase je v obchodech přísně zakázán. Respektujte prosím snahu ochránit seniory před nebezpečím.

Bez předchozí domluvy nechoďte do novoměstské nemocnice, řada ambulancí má omezený nebo zrušený provoz. - Platí i pro ostatní zdravotnická zařízení.

Hromadná autobusová doprava jezdí v prázdninovém režimu. Není možné nastupovat předními dveřmi a sedět v prvních třech řadách sedadel. Chystá se další omezení veřejné autobusové i vlakové dopravy. https://www.kr-vysocina.cz/verejnadopravavysociny.asp

Je omezen provoz pošt - oznámení.

Informace Krajské hygienické stanice pro starosty obcí

Další informace na internetových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/.

Stomatologická pohotovostní službav Kraji Vysočina
Pro pacienty bez registrujícího stomatologa, v karanténě, nemocní ...
Víkendová zubní pohotovost


Dále vám přinášíme vám souhrn důležitých tiskových zpráv Kraje Vysočina:

Redukce víkendových spojů v rámci linkové autobusové dopravy pod objednávkou Kraje Vysočina (2.4.2020)
V Daňkovicích zatím beze změn, ale další linky ve Sněžném už omezené jsou.

Jak nakládat s odpadem v době pandemie koronaviru (2.4.2020)
Osoby v karanténě a nakažení odpad nyní NETŘÍDÍ!

Závěry z jednání Krizového štábu Kraje Vysočina, úterý 31. března 2020 (31.3.2020)
Zdravotnictví, doprava

Závěry z jednání Krizového štábu Kraje Vysočina, čtvrtek 26. března 2020 (26.3.2020)
Zdravotnictví, školství, doprava

Kraj Vysočina spouští vlastní telefonní informační linku pro občany 564 602 602 (17.3.2020)
Na telefonním čísle 564 602 602 sice nebudou zdravotníci, ale tým operátorů pomůže veřejnosti Kraje Vysočina zorientovat se v aktuální situaci, poradí nebo nasměruje.

Policie ČR: Jsme v tom společně! (18.3.2020)
COVID-19 senioři - ke stažení.

V Jihlavě a Havlíčkově Brodě rozšířena možnost testování na onemocnění Covid-19, spuštěna je laboratoř Státního veterinárního ústavu (23.3.2020)

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (24.3.2020)


V novoměstské nemocnici zřídili krizovou linku
Krizová linka s čísly 566 801 700, 566 801 701 slouží hlavně lidem, kteří potřebují získat informace související s onemocněním COVID-19. Každý všední den od 7:00 – 15:00 krizovou linku obsluhují zdravotní sestry.

Unie rodinných advokátů ČR - Odpovědi na dotazy týkající se kontaktů s příbuznými, s cestováním apod: https://sites.google.com/a/uracr.cz/ura/koroporadna.

Návod na ušití vlastní roušky
BAVLNĚNÉ ROUŠKY. Sehnat roušku v posledních dnech není snadné, ve Zdislavě je proto šijeme sami...
Jednoduchá rouška - fotonávod


Aktualizováno průběžně.

03.04.2020