Žďár nad Sázavou, Projekt Žďárská síť

Žďár nad Sázavou, Projekt Žďárská síť

Žďár ve spolupráci s odborníky pod vedením Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt „Žďárská síť“. Projekt má spojit samosprávy, školy a občany s cílem efektivně čelit hrozbám doby internetové.
Doba internetová přinesla obrovská pozitiva: sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si dneska umí život představit málokdo, ale bohužel vše má i své stinné stránky. A na ty má reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude zajišťovat prevenci proti takovým jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou zabránit nežádoucím vlivům na děti je tou cestou, kterou chceme jít.

HARMONOGRAM PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ:

  • 5.3.2020 v 17:00 – VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU V SÍTI SPOLU S DIZKUZÍ S ODBORNÍKY – KINO VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
  • 18.3.2020 v 17:00 – PŘEDPOKLÁDANÝ DRUHÝ TERMÍN VEŘEJNÉHO PROMÍTÁNÍ
  • OD BŘEZNA 2020 – PROMÍTÁNÍ DOKUMNETU V SÍTI ŠKOLÁM
  • 20.5.2020 – KONFERENCE K PROBLEMATICE INTERNETOVÝCH HROZEB
  • 21.9.2020 – INFORMAČNÍ KAMPAŇ ŠKOL, OBCÍ A MĚST

Přílohy:

14.02.2020