Místní poplatky

Obec Daňkovice zavádí tyto místní poplatky:

Pro rok 2020

Poplatek ze psů

za prvního psa 200 Kč ročně,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč ročně.

Poplatek z pobytu

za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku 15 Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

za poplatníka ročně 400 Kč.


Pro rok 2019

Poplatek ze psů

za prvního psa 200 Kč ročně,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč ročně.

Poplatek z ubytovací kapacity

za každé využité lůžko a den 5 Kč.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 5 Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

za poplatníka ročně 350 Kč.


Místní poplatky jsou zavedeny příslušnými vyhláškami Obce Daňkovice.


Informace k platbám na rok 2019 (pdf)