Úřední deska

 
Zveřejněno
 
Kraj Vysočina; Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se bude konat dne 1. 12. 2020
od 20.11.2020
do 01.12.2020
Rozpočtová opatření č. 9/2020
od 16.11.2020
do 31.12.2020
Mikroregion Novoměstsko; Rozpočtové opatření č.3/2020
od 10.11.2020
do 31.12.2020
Oznámení záměru - prodej pozemku
od 01.11.2020
do 21.11.2020
Kraj Vysočina; Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci
od 01.11.2020
do 17.11.2020
Výsledky prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
od 04.10.2020
do 04.11.2020
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
od 04.10.2020
do 04.11.2020
Vláda ČR; vyhlášení nouzového stavu a další související opatření - jsou opět zveřejnovány v samostatném oddílu dankovice.cz/covid-19.
od 02.10.2020
do 31.12.2020
Rozpočtová opatření č. 8/2020
od 01.10.2020
do 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.7/2020
od 01.10.2020
do 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.6/2020
od 10.09.2020
do 31.12.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR
od 18.08.2020
do 04.10.2020
Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina - informace o počtu a sídle volebních okrsků
od 18.08.2020
do 04.10.2020
Ministerstvo zemědělství; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (33784/2020-MZE-16212) - kůrovec, doplnění
od 18.08.2020
do 31.12.2022
Svolání ZO Daňkovice 18.8.2020
od 09.08.2020
do 18.08.2020
Mikroregion Novoměstsko; Rozpočtové opatření č.2/2020
od 10.07.2020
do 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.5/2020
od 09.07.2020
do 31.12.2020
Mikroregion Novoměstsko; Závěrečný účet za rok 2019
od 07.07.2020
do 31.12.2020
Mikroregion Novoměstsko; Návrh - Závěrečný účet za rok 2019
od 11.06.2020
do 30.06.2020
od 04.06.2020
do 30.06.2020
Rozpočtové opatření č.4/2020
od 04.06.2020
do 31.12.2020
Výsledky zápisu do mateřské školy Daňkovice
od 22.05.2020
do 07.06.2020
Mikroregion Novoměstsko; Rozpočtové opatření č.1/2020
od 15.05.2020
do 31.12.2020
Svolání ZO Daňkovice 19.5.2020
od 13.05.2020
do 19.05.2020
Rozpočtové opatření č.3/2020
od 12.05.2020
do 31.12.2020
Porovnání ceny vody Vodovodu ČOV a kanalizace Daňkovice za rok 2019
od 02.05.2020
do 17.05.2020
Finanční úřad; Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
od 28.04.2020
do 27.05.2020
Kraj Vysočina; Veřejná vyhláška - změna termínu, Opakované veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
od 28.04.2020
do 18.05.2020
Nařízení, vyhlášky a další dokumenty ke COVID-19 jsou zveřejněny v samostatném oddílu dankovice.cz/covid-19.
od 15.04.2020
do 30.06.2020
Kraj Vysočina; Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
od 14.04.2020
do 01.05.2020
Městský úřad Nové Město na Moravě; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu (České Milovy, Březiny)
od 14.04.2020
do 01.05.2020
Ministerstvo zemědělství; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (17110/2020-MZE-16212) - kůrovec, doplnění
od 14.04.2020
do 31.12.2022
Kraj Vysočina; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Opakované veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
od 03.04.2020
do 19.04.2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav
od 03.04.2020
do 19.04.2020
Kraj Vysočina; dočasná redukce autobusových spojů a regionální železniční dopravy v Kraji Vysočina
od 27.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; vyhlášení nouzového stavu
od 13.03.2020
do 30.06.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020
od 10.03.2020
do 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.1/2020
od 10.03.2020
do 31.12.2020
Zápis do mateřské školy Daňkovice
od 06.03.2020
do 12.05.2020
Svolání ZO Daňkovice 20.2.2020
od 14.02.2020
do 21.02.2020
Městský úřad Nové Město na Moravě; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
od 13.02.2020
do 29.02.2020
Mikroregion Novoměstsko; Rozpočtové opatření č.5/2019
od 13.02.2020
do 31.03.2020
Městský úřad Nové Město na Moravě; Upozornění vlastníkům lesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (LHE) za rok 2019
od 10.02.2020
do 31.03.2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav
od 10.02.2020
do 29.02.2020
Rozpočet obce na rok 2020
od 20.12.2019
do 31.12.2020
Rozpočet mateřské školy na rok 2020
od 20.12.2019
do 31.12.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství (63920/2019-MZE-16212) - kůrovec, doplnění
od 09.12.2019
do 31.12.2022
Rozpočet na rok 2020 Mikroregion Novoměstsko
od 09.12.2019
do 31.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na roky 2021, 2022, 2023
od 09.12.2019
do 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022
od 30.12.2018
do 01.01.2023