Úřední deska

 
Zveřejněno
 
Kraj Vysočina; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Opakované veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
od 03.04.2020
do 19.04.2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav
od 03.04.2020
do 19.04.2020
Vláda ČR; opatření obecné povahy (prodloužení ochrany vnitřních hranic České republiky)
od 03.04.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 332-334 - přijetí krizových opatření (prodloužení, upřesnění, zavedení nových, …)
od 02.04.2020
do 30.06.2020
Sbírka zákonů; změny zákonů v souvislosti s epidemií (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, školství, …)
od 30.03.2020
do 30.06.2020
Kraj Vysočina; dočasná redukce autobusových spojů a regionální železniční dopravy v Kraji Vysočina
od 27.03.2020
do 30.06.2020
Desatero zodpovědného příjemce zásilky od kurýrní služby
od 27.03.2020
do 30.06.2020
Ministerstvo zdravotnictví; za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou ..
od 27.03.2020
do 30.06.2020
Ministerstvo vnitra; základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu
od 25.03.2020
do 30.06.2020
Ministerstvo zdravotnictví; doporučení k používání některých ochranných prostředků
od 25.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 274-281 - přijetí krizových opatření
od 25.03.2020
do 30.06.2020
Ministerstvo vnitra; stanovisko k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasema řidičským průkazem v době nouzového stavu
od 21.03.2020
do 30.06.2020
Ministerstvo zdravotnictví; mimořádné opatření - doba pro seniory
od 21.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 262-267 - přijetí krizových opatření
od 21.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 247-249 - přijetí krizových opatření
od 19.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 243 - přijetí krizových opatření a nařízení o zákazu distribuce léčiv
od 17.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 238-241 - přijetí krizových opatření
od 17.03.2020
do 30.06.2020
Nemocnice Nové Město na Moravě; aktuální omezení
od 16.03.2020
do 30.06.2020
ZDAR; preventivní opatření v autobusové dopravě
od 16.03.2020
do 30.06.2020
Zubní ordinace; návštěva zubního lékaře v době epidemie
od 16.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 214-220 - přijetí krizových opatření
od 16.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; nařízení - povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy
od 16.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic České republiky
od 16.03.2020
do 30.06.2020
Finanční správa; informace k aktuální situaci
od 16.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 211 o přijetí krizového opatření - omezení maloobchodu a služeb
od 14.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; usnesení č. 209 o přijetí krizového opatření
od 14.03.2020
do 30.06.2020
Ministerstvo vnitra; mimořádné opatření - zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
od 14.03.2020
do 30.06.2020
Kraj Vysočina; pokyny k povinné karanténě
od 14.03.2020
do 30.06.2020
Vláda ČR; vyhlášení nouzového stavu
od 13.03.2020
do 30.06.2020
Ministerstvo zdravotnictví; mimořádné opatření - zákaz konání akcí
od 12.03.2020
do 30.06.2020
Rozpočtové opatření č.2/2020
od 10.03.2020
do 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.1/2020
od 10.03.2020
do 31.12.2020
Zápis do mateřské školy Daňkovice
od 06.03.2020
do 12.05.2020
Svolání ZO Daňkovice 20.2.2020
od 14.02.2020
do 21.02.2020
Městský úřad Nové Město na Moravě; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
od 13.02.2020
do 29.02.2020
Mikroregion Novoměstsko; Rozpočtové opatření č.5/2019
od 13.02.2020
do 31.03.2020
Městský úřad Nové Město na Moravě; Upozornění vlastníkům lesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (LHE) za rok 2019
od 10.02.2020
do 31.03.2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozovatele energetických soustav
od 10.02.2020
do 29.02.2020
Rozpočet obce na rok 2020
od 20.12.2019
do 31.12.2020
Rozpočet mateřské školy na rok 2020
od 20.12.2019
do 31.12.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství (63920/2019-MZE-16212) - kůrovec, doplnění
od 09.12.2019
do 31.12.2022
Rozpočet na rok 2020 Mikroregion Novoměstsko
od 09.12.2019
do 31.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na roky 2021, 2022, 2023
od 09.12.2019
do 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022
od 30.12.2018
do 01.01.2023