Emil Musil Daňkovský

Emil Musil Daňkovský

Osmého února si připomeneme 80. výročí úmrtí našeho významného rodáka Emila Musila Daňkovského (17.1.1857 - 8.2.1941). Dnes byla tato významná osobnost připomenuta i v Kalendáriu na ČT1:

"Emil Musil Daňkovský pocházel z Daňkovic u Nového Města na Moravě. Po vzoru svého otce se stal učitelem a později byl ustanoven učitelem a správcem obecné školy v Mokrém.
Byl aktivním občanem, založil například Čtenářsko-hospodářskou besedu a několikrát byl zvolen předsedou místní učitelské jednoty.
Působil jako redaktor časopisu Lovecká besídka, což byl časopis, jak hlásal podtitul, poučného a zábavného čtení pro přátele myslivosti a přírody. Mohli jste zde najít články s loveckou tematikou, ale také básně nebo povídky. Přispěvatelem byl i Alois Jirásek. Emil Musil doslova sršel pracovním nasazením. Napsal několik stovek článků do více než sto padesáti časopisů, vydával přírodopisné publikace, přednášel v hospodářských spolcích a překládal z němčiny, francouzštiny a angličtiny.
Po dvaačtyřiceti letech učitelské služby byl penzionován, přestěhoval se do Kutné Hory a dožil se krásných třiaosmdesáti let. V obci Mokré jej mají ve veliké úctě, udělili mu například čestné občanství in memoriam. Pokud by vás tenhle malý velký český publicista zajímal víc, zastavte se v Knihovně u Mokřinky, mají tam o Musilovi celou výstavu!"

Emil Musil


Česká televize, Kalendárium neděle 7. února

07.02.2021