Informace ke kůrovcové kalamitě

Informace ke kůrovcové kalamitě

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Podobnější informace je možné získat na stránkách Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR www.svol.cz. Příjem žádostí do 28. 2. 2020.

Ministerstvo zemědělství vyhláškou opakovaně rozšířilo počet katastrálních území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Pro takto vymezené zóny bude platit možnost odkladu zalesnění až na pět let a také uvolnění pravidel přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Daňkovice do tohoto území nepatří, zatím. Sousední Borovnice a Jimramov už ano.
Je ale důležité, vyhledávat, včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Což platí pro i polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců.

Nové Město zveřejnilo koncepci dlouhodobé obnovy městských lesů, může vám být inspirací v zalesňování případných holin.

07.01.2020