Informace ke kůrovcové kalamitě

Informace ke kůrovcové kalamitě

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019. Výše příspěvku činí 398 Kč/m³. Žádat můžete do 18. září 2020.
K podání žádosti je potřené mít doklady o objemu dříví z nahodilé těžby (například doklady o těžbě nebo prodeji). Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (tzv. modulu) pro žadatele (eagri.cz).
Bližší informace ve výzvě: Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

Podle odborníků kůrovcová kalamita letos nekončí. Je důležité po celý rok vyhledávat napadené stromy a včas je zpracovat. Jak na vyhledávání kůrovcových stromů na stránkách SVOL.

08.08.2020