Invazní druhy

Invazní druhy

Invazní druhy rostlin a živočichů představují vážnou hrozbu pro přírodní lokality po celém světě. Společně se vzrůstajícím využíváním přírodních zdrojů, znečišťováním životního prostředí a změnou klimatu jsou řazeny k hlavním negativním faktorům ohrožujících stávající biodiverzitu původních ekosystémů. Nadto způsobují nemalé ekonomické škody a mohou též nebezpečně působit na lidské zdraví.

Invazní druhy

Od počátku letošního roku platí nová pravidla obrany proti invazním, agresivně se šířícím nepůvodním druhům, které jsou uvedeny na takzvaném unijním seznamu. Aktuálně je to 30 živočichů a 36 rostlin, mezi nimi například bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, pajasan žláznatý, mýval severní nebo americké druhy raků. Nová legislativa nakládání s nimi omezuje, zároveň stanoví i požadavky na jejich regulaci v přírodě.

Pokud máte doma zvíře ze seznamu invazních druhů, můžete jej mít i nadále, ale je potřeba takového jedince registrovat do konce roku 2022.

Podrobnější informace o invazních nepůvodních druzích zařazených na unijní seznam jsou k dispozici na stránkách AOPK ČR.

29.04.2022