Kraj Vysočina, Informovaný senior

Kraj Vysočina, Informovaný senior

Jednou z důležitých oblastí, které se věnuje seniorská politika Kraje Vysočina je bezpečnost seniorů. „Prostřednictvím aktivit určených seniorům usilujeme o vytváření vhodných podmínek pro jejich aktivní a bezpečný život. Zaměřujeme se na akce, které mají podpůrný a preventivní charakter a brání tomu, aby se senioři ocitali v ohrožení a nebezpečných situacích. Pomocníkem nám bude i naše nová brožura Informovaný senior – Jak se nestát obětí trestného činu, kterou jsme pro seniory připravili ve spolupráci s Policií České republiky,“ představil publikaci náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Brožuru v elektronické podobě naleznete níže, v tištěné podobě je k dostání na všech Senior Pointech v Kraji Vysočina.

Informovaný senior - Brožura.pdf

Zdroj: Kraj Vysočina

10.02.2020