Kraj Vysočina, kotlíkové dotace

Kraj Vysočina, kotlíkové dotace

Kraj Vysočina připravil pro veřejnost semináře s cílem předat základní informace o možnostech získání kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

Žďár nad Sázavou
dne 27. 6. 2022, 16:00 - 18:00 - Brodská 1000/2 (Kino Vysočina)
Nové Město na Moravě
dne 25. 7. 2022, 16:00 - 18:00 - Tyršova 1001 (Kulturní dům)Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset žadatel prokázat, že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje na následující žadatele:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let.
  3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení.

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Zdroj - Kraj Vysočina

20.06.2022