Návrh programu rozvoje obce Daňkovice

Návrh programu rozvoje obce Daňkovice

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o zveřejnění návrhu programu rozvoje obce Daňkovice. Je plánován na období do konce roku 2025. Touto cestou bychom vás rádi požádali o Vaše názory k této strategii.

Program rozvoje obce Daňkovice je dlouhodobý programový dokument, který pomáhá charakterizovat prioritní oblasti potřeb, které obec má a v nichž se může, a především chce rozvíjet. Jeho schválení podléhá zastupitelstvu obce.
Program je nepovinná dokumentace, některých případech však může být vyžadován. Nejedná se o územní plán obce.

Program je zveřejněn na elektronické úřední desce.

07.02.2021