Rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody

Úplný rozbor pitné vody z 15. 9. 2021:
protokol (pdf)

Krácený rozbor pitné vody z 11. 11. 2021:
protokol (pdf)

Tvrdost vody
jde o vlastnost vyjadřující obsah rozpuštěných nerostů, především vápníku a hořčíku. V rozborech je specifikována hodnotou „vápník a hořčík“ vyjádřenou v mmol/l (milimolech na litr).
V Daňkovickém vodovodu byla v posledním vzorku 0,22 mmol/l, voda je tedy velmi měkká.

25.11.2021