Rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody

Úplný rozbor pitné vody z 1. 9. 2020:
protokol (pdf).

Radiologický rozbor z 1. 9. 2020:
protokol (pdf).

Tvrdost vody
jde o vlastnost vyjadřující obsah rozpuštěných nerostů, především vápníku a hořčíku. V rozborech je specifikována hodnotou „vápník a hořčík“ vyjádřenou v mmol/l (milimolech na litr).
V Daňkovickém vodovodu byla v posledním vzorku 0,18 mmol/l, voda je tedy velmi měkká.

23.09.2020