Rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody

Krácený rozbor pitné vody z 15. 11. 2023:
Protokol (pdf)

Radiologický rozbor pitné vody z 15. 11. 2023:
Protokol (pdf)


Úplný rozbor pitné vody z 29. 8. 2022:
Protokol (pdf)


Vysvětlení nejdůležitějších ukazatelů kvality pitné vody
Informace (pdf)

06.01.2024