UHUL, Rádce vlastníka lesa

UHUL, Rádce vlastníka lesa

Publikace vydané Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán.

    
Radce I    Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I.
Základní pravidla vlastnictví lesa, Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů Vašeho lesa, Vaši hlavní pomocníci, Hospodaření v lese, Založení lesního porostu na zemědělské půdě, Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci, Lesní stanoviště a stabilita lesa
Radce II Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha II.
Myslivost ve vztahu k vlastníkovi lesa, Ochrana přírody a krajiny ve vztahu k vlastníkovi lesa, Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci pro oblast ochrany přírody a krajiny
Radce III Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha III.
Standard sadebního materiálu lesních dřevin, Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Radce IV Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha IV.
Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, Povinnosti hospodářských subjektů, Systém náležité péče, Evidence vztahující se k uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
11.12.2022