Změna plateb za vodné a stočné

Změna plateb za vodné a stočné

Vážení spoluobčané,
Tímto bychom vás rádi informovali, že společnost NEMMOOVI, s.r.o., ukončuje ke dni 30.6.2023 provozování vodovodu Daňkovice, ČOV a splaškové kanalizace Daňkovice.
Soupis Vámi zaplacených záloh za vodné a stočné bude předán obci Daňkovice a po odečtu vodoměrů v listopadu 2023 a dopočtu spotřeby do konce roku 2023, Vám bude zasláno vyúčtování obvyklým způsobem s tím rozdílem, že doplatek za vodné a stočné uhradíte obci Daňkovice na účet číslo: 18122751/0100, pod stávajícím variabilním symbolem (odběratelským číslem) ve vyúčtování záloh.
 
Prosíme vás tedy s účinností od 1.7. 2023 o zasílání záloh za vodné a stočné na účet obce Daňkovice, číslo účtu 18122751/0100, pod stávajícím variabilním symbolem (odběratelským číslem) uvedeným ve vyúčtování záloh.  
Pokud jste v minulosti k platbám využívali službu SIPO, žádá Vás obec Daňkovice o založení trvalého příkazu z Vaší banky na účet obce Daňkovice, číslo účtu 18122751/0100, pod stávajícím variabilním symbolem (odběratelským číslem) uvedeným ve vyúčtování záloh.
Obec Daňkovice nebude k platbám službu SIPO využívat.
 
Od 1. 7. 2023 nebude společnost NEMMOOVI, s.r.o., zálohy přijímat, případné platby od 1. 7. 2023, Vám budou vráceny na Váš běžný účet zpět.

Oznámení (pdf)

30.06.2023