Kraj Vysočina, organizační informace k COVID-19

Kraj Vysočina, organizační informace k COVID-19

Na krajských webových stránkách byly zveřejněny aktuální organizační informace týkající se COVID-19, konkrétně oblasti dopravy, školství a zdravotnictví.

Najdete je na této adrese: https://www.kr-vysocina.cz/aktualni-informace-k-organizaci-verejne-dopravy-vydavani-potvrzeni-osetrovneho-naskladnovani-materialu-pro-zdravotnicka-zarizeni/d-4100358/p1=1013.

Tiskové zprávy kraje k 16. 3.
Výstupy jednání pondělního Krizového štábu Kraje Vysočina
Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka


Aktuální informace prosím sledujte ve sdělovacích prostředcích a na stránkách koronavirus.mzcr.cz.


12.03.2020