Kraj Vysočina, zavedení tarifu VDV

Kraj Vysočina, zavedení tarifu VDV

VDV logo
Změny v organizaci veřejné autobusové a drážní dopravy na Vysočině
Od prvního března Kraj Vysočina zavádí plánovaný systém jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV). Do systému budou zahrnuty i linky dopravců ZDAR a Zlatovánek na území Daňkovic. Zatím nebude integrovaná MHD jednotlivých měst.
Pomocí jedné jízdenky se může cestující přepravovat mezi dvěma místy v Kraji Vysočina, přičemž během cesty můžu libovolně přestupovat mezi vlakem a autobusem integrovaných ve VDV.
Jízdní řády se nemění, změna se dotkne jen odbavení a jízdenek.
Více informací bude zveřejnováno na krajských stránkách www.verejnadopravavysociny.cz.

14.02.2020