CHKO, otevření Domu přírody Krátká

CHKO, otevření Domu přírody Krátká

Krátká č.p.2

Ve středu prvního července bude po náročné rekonstrukci otevřen na Krátké Dům přírody Žďárských vrchů. Práce na vnitřním vybavení stále ještě finišují. Dům bude v červenci a v srpnu otevřen každý den od 10 do 17 hodin.

Investorem a majitelem domu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a CHKO Žďárské vrchy. Provoz zajišťují organizace Chaloupky o.p.s a ČSOP Kněžice. Historické stavení zachovává z venku svoji tradiční podobu, ale uvnitř bude vybaveno nejmodernější technikou. Expozice domu přírody představuje vývoj místní krajiny v průběhu času a její tisícileté proměňování člověkem. Cílem je představit návštěvníkům danou oblast po všech stránkách. Organizace Chaloupky pořádá v Kraji Vysočina na několika místech výukové programy pro děti i pedagogy, zaměřené především na ochranu přírody a trvale udržitelný způsob života.

Dům je součástí programu, který má za cíl vybudovat síť domů přírody ve vybraných chráněných krajinných oblastech a dalších místech spravovaných AOPK ČR. Vize je pozitivní osvěta a výchova návštěvníka, obyvatele a uživatele chráněných území a jeho směrování k pozitivnímu vnímání ochrany přírody a krajiny a kultivace jeho vztahu k přírodě tak, aby cítil potřebu péče o ni.

AOPK - Domy přírody
Chaloupky o.p.s.

29.06.2020