Padesát let CHKO Žárské vrchy

Padesát let CHKO Žárské vrchy

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ze dne 25.5.1970. S padesáti lety patří k tem nejstarším.

Posláním chráněné krajinné oblasti je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s významným zastoupením přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu, formovaném od středověké kolonizace někdejšího pomezního hvozdu, se pod zalesněnými hřbety Žďárských vrchů prolínají pole a louky s osnovou dřevinné vegetace, malebně začleněnými rybníky i venkovským osídlením s prvky horácké lidové architektury.

Významným fenoménem chráněného území je voda. Na zdejší husté síti drobných vodních toků byla od středověku vytvářena rozsáhlá rybniční soustava. K nejcennějším segmentům náleží zejména rašeliniště a další mokřadní společenstva. Typickým krajinným prvkem oblasti jsou rovněž rulové skalní útvary vytvořené na zalesněných hřbetech Žďárských vrchů a mozaika rozptýlené dřevinné vegetace s remízky a kamenicemi v zemědělsky využívané krajině.

Žákovou horou k oslavě 50 let CHKO Žďárské vrchy
Pojďte se společně s námi podívat do pozoruhodného lesa na Žákově hoře na akci Žákovou horou k oslavě 50 let CHKO Žďárské vrchy.
Co vás čeká? Čeká vás šest stanovišť, na kterých z blízka poznáte zdejší pozoruhodný les i jeho obyvatele. Také se dozvíte o CHKO a o tom, jak se o zdejší přírodu pečuje.

Plakat

Exkluzi pořádá CHKO Žďárské vrchy.

26.05.2020