Rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody z 18. 6. 2020:
protokol (pdf).

Radiologický rozbor z 4. 11. 2019:
protokol (pdf).

Tvrdost vody
jde o vlastnost vyjadřující obsah rozpuštěných nerostů, především vápníku a hořčíku. V rozborech je specifikována hodnotou „vápník a hořčík“ vyjádřenou v mmol/l (milimolech na litr).
V Daňkovickém vodovodu se pohybuje okolo 0,3 mmol/l (1,7 °dH), voda je tedy velmi měkká.

08.08.2020