Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy

Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy

Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy - Krásné

  • datum: 3. 12. 2019
  • místo: Krásné, obecní úřad
  • typ: Přednáška

Zveme obyvatele Krásného, Spělkova a Daňkovic v úterý 3. prosince od 17.00 na setkání na obecním úřadě v Krásném.

Hlavním tématem setkání bude kůrovcová kalamita v CHKO Žďárské vrchy z pohledu ochrany přírody. Dalšími tématy setkání jsou aktuálně řešené přestupky a nejasnosti v CHKO, hospodaření v krajině a přírodní zajímavosti v okolí obcí.

Plakát (pdf)


Setkání jsou kvůli kapacitě a dojezdové vzdálenosti přednostně určená pro vybranou skupinku obcí a jejich částí. Hlavní témata jsou však pro všechna setkání společná. Pokud nestihnete setkání určené pro vaši obec, je možné se vypravit na jiné setkání.
Termíny setkání jsou průběžně doplňovány na stránky AOPK: http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/pro-navstevniky/pripravovane-akce/.

CHKO logoAOPK logo

30.11.2019