Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy - Sněžné

Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy - Sněžné

Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy - Sněžné

  • datum: 30. 1. 2020
  • místo: Sněžné, obřadní síň
  • typ: Přednáška

Zveme obyvatele Sněžného, jeho místních částí a Javorku ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 17:00 na setkání v obřadní síni ve Sněžném.

Hlavním tématem setkání bude kůrovcová kalamita v CHKO Žďárské vrchy z pohledu ochrany přírody. Dalšími tématy setkání jsou aktuálně řešené přestupky a nejasnosti v CHKO, hospodaření v krajině a přírodní zajímavosti v okolí obcí.


Setkání jsou kvůli kapacitě a dojezdové vzdálenosti přednostně určená pro vybranou skupinku obcí a jejich částí. Hlavní témata jsou však pro všechna setkání společná. Pokud nestihnete setkání určené pro vaši obec, je možné se vypravit na jiné setkání.
Termíny setkání jsou průběžně doplňovány na stránky AOPK: http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/pro-navstevniky/pripravovane-akce/.

CHKO logoAOPK logo

20.01.2020