Žďár nad Sázavou, Projekt Žďárská síť

Žďár nad Sázavou, Projekt Žďárská síť

Žďár ve spolupráci&nbsps odborníky pod vedením Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt „Žďárská síť“. Projekt má spojit samosprávy, školy a občany s cílem efektivně čelit hrozbám doby internetové.
Doba internetová přinesla obrovská pozitiva: sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si dneska umí život představit málokdo, ale bohužel vše má i své stinné stránky. A na ty má reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude zajišťovat prevenci proti takovým jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou zabránit nežádoucím vlivům na děti je tou cestou, kterou chceme jít.

HARMONOGRAM PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ:

  • 5. března v 17.00 - Veřejné promítání dokumentu V síti a následná diskuse s odborníky – Kino Vysočina Žďár nad Sázavou
  • 18. března v 17.00 - Předpokládaný druhý termín veřejného promítání
  • od března - promítání dokumentu V síti školám
  • 5. května - konference o problematice internetových hrozeb
  • září - informační kampaň škol, města a obcí a měst

Přílohy:

14.02.2020