Obecní symboly

Znak

Ve stříbrném štítě nad modrým zvýšeným trojvrším se stříbrným kalichem dva vztyčené odvrácené zelené lipové listy.

Znak

Vlajka

List tvoří zelené žerďové pětiúhelníkové pole s vrcholem ve čtvrtině délky listu a k němu přiléhající bílá vidlice s rameny širokými čtvrtinu šířky listu. Horní a dolní vlající pole modré. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vlajka