Kontaktní údaje

Základní informace

Základní informace:
Obec Daňkovice

Kontaktní spojení:
č. p. 9
59203 Daňkovice

Okres Žďár nad Sázavou

Telefon:
566 664 533

Email:
ou.dankovice@seznam.cz

Web:
www.dankovice.cz

Další informace

Číslo účtu
18122751/0100

IČO:
00599352

ID datové schránky
h7cavnt

Organizační struktura

Starosta:
Martin Bureš

Zástupce starosty:
Drahomíra Kozáková
mistostarosta.dankovice@seznam.cz

Úřední hodiny

Čtvrtek
19.00 hod. - 20.00 hod.

Info-SMS

Obec Daňkovice zajištuje rozesílání informačních SMS zpráv.
Zájemci, nechť prosím kontaktují místostarostu.