Místní poplatky

Obec Daňkovice zavádí tyto místní poplatky:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpady)

za poplatníka ročně 400 Kč (osoba přihlášená v obci, rekreační chalupa),
splatné do 30. dubna.

Poplatek ze psů

za prvního psa 200 Kč ročně,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč ročně,
splatné do 31. května.

Poplatek z pobytu

za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku 15 Kč,
splatné pololetně do 30. června a 31. prosince.


Místní poplatky jsou zavedeny příslušnými vyhláškami Obce Daňkovice.


Informace k platbám

Poplatek za odpady a ze psů, platí fyzické osoby.
Při bezhotovostní platbě prosím uvádějte do poznámky číslo popisné, počet osob a psů, případně jména a datun narození. Např.: „č.p. 99, 4x osoba, 1x pes“. Aby bylo vždy zřejmé, za koho platíte.

Poplatek z pobytu, vybírá poskytovatel úplatného pobytu a odvádí ho obci.
Poskytovatel pobytu má při zahájení činnosti vůči obci ohlašovací povinnost. Zároveň se může domluvit na podrobnostech platby.