Místní poplatky

Obec Daňkovice zavádí tyto místní poplatky:

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

za poplatníka ročně 500 Kč,
poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci; nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce,
splatné do 31. května.

Poplatek ze psů

za prvního psa 200 Kč ročně,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč ročně,
poplatníkem je držitel psa, poplatník má vůči obci ohlašovací povinnost,
splatné do 31. května.

Poplatek z pobytu

za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku 30 Kč.
Poplatníkem je ubytovaná osoba, plátcem poplatku je poskytovatel pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
splatné pololetně, nejpozději do 15. dne následujícího pololetí.


Místní poplatky jsou zavedeny příslušnými vyhláškami Obce Daňkovice.


Informace k platbám

Poplatek za odpady a ze psů
Při bezhotovostní platbě prosím uvádějte do poznámky číslo popisné, počet osob a psů, případně jména a datun narození. Např.: „č.p. 99, 4x osoba, 1x pes“. Aby bylo vždy zřejmé, za koho platíte.

Poplatek z pobytu
Plátce má při zahájení činnosti vůči obci ohlašovací povinnost. Zároveň se může domluvit na podrobnostech platby.