Úřední deska

 
Zveřejněno
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DAŇKOVICE
od 27.06.2024
do 03.09.2024
Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
od 22.06.2024
do 10.07.2024
Veřejné projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVOREK
od 18.06.2024
do 31.07.2024
Veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SNĚŽNÉ
od 18.06.2024
do 26.08.2024
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
od 17.06.2024
do 30.06.2024
Rozhodnutí - povolení uzavírky
od 11.06.2024
do 30.06.2024
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
od 11.06.2024
do 30.06.2024
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Novoměstsko za rok 2023
od 04.06.2024
do 06.07.2024
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu, Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
od 24.05.2024
do 27.06.2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
od 21.05.2024
do 09.06.2024
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
od 11.05.2024
do 31.05.2024
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 10.05.2024
do 18.05.2024
Rozpočtová opatření č. 3/2024
od 09.05.2024
do 31.12.2024
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
od 29.04.2024
do 07.05.2024
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
od 27.04.2024
do 07.06.2024
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného seznamu daňových subjektů - daň z nemovitých věcí na rok 2024
od 24.04.2024
do 07.06.2024
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
od 22.04.2024
do 08.06.2024
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 20.04.2024
do 29.04.2024
Rozpočtové opatření č. 1 Mikroregionu Novoměstsko
od 12.04.2024
do 13.05.2024
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného seznamu daňových subjektů - daň z nemovitých věcí na rok 2024
od 12.04.2024
do 19.05.2024
od 11.04.2024
do 12.05.2024
Rozpočtová opatření č. 2/2024
od 09.04.2024
do 31.12.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
od 05.04.2024
do 10.05.2024
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
od 22.03.2024
do 14.04.2024
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
od 20.03.2024
do 06.04.2024
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
od 16.03.2024
do 26.03.2024
MŠ Daňkovice - střednědobý výhled rozpočtu 2025- 2028
od 11.03.2024
do 31.12.2024
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
od 07.03.2024
do 24.03.2024
Výroční zpráva za rok 2023 dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
od 24.02.2024
do 24.02.2027
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
od 21.02.2024
do 08.03.2024
Rozpočtová opatření č. 1/2024
od 20.02.2024
do 31.12.2024
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 08.02.2024
do 17.02.2024
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
od 29.01.2024
do 06.02.2024
MŠ Daňkovice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu
od 21.01.2024
do 31.03.2024
Rozpočtová opatření č. 9/2023
od 14.01.2024
do 31.01.2024
MŠ Daňkovice - Rozpočet na rok 2024
od 09.01.2024
do 31.12.2024
Daňkovice - Rozpočet na rok 2024
od 09.01.2024
do 31.12.2024
Opatření obecné povahy č. 8/2023 - problematičtí jedinci vlka
od 02.01.2024
do 20.01.2024
Mikroregion Novoměstsko - Rozpočet 2024
od 27.12.2023
do 31.12.2024
Rozpočtová opatření č. 8/2023
od 19.12.2023
do 31.12.2023
Úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnici III/35725
od 19.12.2023
do 15.04.2024
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 12.12.2023
do 23.12.2023
Rozpočtová opatření č. 7/2023
od 11.12.2023
do 31.12.2023
Návrh rozpočtu MŠ Daňkovice na rok 2024
od 30.11.2023
do 09.01.2024
Návrh rozpočtu obce Daňkovice na rok 2024
od 30.11.2023
do 09.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce Daňkovice o místním poplatku ze psů
od 29.11.2023
do 31.12.2025
Obecně závazná vyhláška obce Daňkovice o místním poplatku z pobytu
od 29.11.2023
do 31.12.2025
Obecně závazná vyhláška obce Daňkovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
od 29.11.2023
do 31.12.2025
Mikroregion Novoměstsko Návrh rozpočtu na rok 2024
od 25.11.2023
do 27.12.2023
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 16.11.2023
do 25.11.2023
Mikroregion Novoměstsko - rozpočtové opatření č. 4/2023
od 09.11.2023
do 31.12.2023
Rozpočtová opatření č. 6/2023
od 06.11.2023
do 31.12.2023
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 7.11.2023
od 28.10.2023
do 08.11.2023
Mikroregion Novoměstsko - rozpočtové opatření č. 3/2023
od 23.10.2023
do 31.12.2023
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 02.10.2023
do 12.10.2023
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy
od 25.09.2023
do 22.10.2023
Mikroregion Novoměstsko - Rozpočtové opatření č.2
od 16.09.2023
do 31.12.2023
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 12.9.2023
od 04.09.2023
do 13.09.2023
Rozpočtová opatření č. 5/2023
od 17.08.2023
do 31.12.2023
Rozpočtová opatření č. 4/2023
od 13.07.2023
do 31.12.2023
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 04.07.2023
do 13.07.2023
Změna provozovatele vodovodu Daňkovice, ČOV a splaškové kanalizace Daňkovice
od 29.06.2023
do 20.07.2024
Mikroregion Novoměstsko - Závěrečný účet za rok 2022
od 22.06.2023
do 30.06.2024
Oznámení - Přechodná úprava provozu
od 13.06.2023
do 03.07.2023
Záměr prodeje pozemku
od 13.06.2023
do 03.07.2023
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 09.06.2023
do 24.06.2023
od 01.06.2023
do 23.06.2023
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
od 01.06.2023
do 14.06.2023
Mikroregion Novoměstsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
od 26.05.2023
do 22.06.2023
Daňkovice - Rozpočtová opatření č. 3/2023
od 10.05.2023
do 31.12.2023
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 07.05.2023
do 20.05.2023
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
od 29.04.2023
do 12.05.2023
Daňkovice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 + účetní závěrka k 31. 12. 2022
od 21.04.2023
do 09.06.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2023
od 20.04.2023
do 31.05.2023
Vyhláška č. 202/2021, Sb.Vyhláška o lesní hospodářské evidenci - povinnost pro vlastníky hospodařící dle LHP
od 18.04.2023
do 30.06.2023
Mikroregion Novoměstsko - Rozpočtové opatření č. 1/2023
od 14.04.2023
do 31.12.2023
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného seznamu daňových subjektů - daň z nemovitých věcí na rok 2023
od 13.04.2023
do 16.05.2023
Daňkovice - Rozpočtová opatření č. 2/2023
od 11.04.2023
do 31.12.2023
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
od 08.03.2023
do 09.04.2023
Svolání zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2023
od 02.03.2023
do 15.03.2023
Výroční zpráva za rok 2022 dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
od 24.02.2023
do 24.02.2026
Svolání zasedání zastupitelstva Obce Daňkovice
od 20.02.2023
do 05.03.2023
Porovnání ceny pitné a odpadní vody pro vodné a stočné za rok 2022
od 17.02.2023
do 31.03.2023
Daňkovice - Rozpočtová opatření č. 1/2023
od 16.02.2023
do 31.12.2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - II. kolo
od 14.01.2023
do 28.01.2023
Rozpočtové opatření č.4 Mikroregionu Novoměstsko
od 13.01.2023
do 31.01.2023
Rozpočtová opatření č. 13/2022
od 13.01.2023
do 31.01.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení, Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
od 09.01.2023
do 31.01.2023
MŠ Daňkovice -rozpočet 2023
od 09.01.2023
do 31.12.2023
Daňkovice - střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027
od 09.01.2023
do 31.12.2027
Daňkovice - rozpočet 2023
od 09.01.2023
do 31.12.2023
Informace obcím o zřízení drive-in stanovišť a telefonní linky pro možnost hlasovat z domova
od 29.12.2022
do 31.01.2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
od 28.12.2022
do 16.01.2023
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK
od 20.12.2022
do 14.01.2023
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023
od 20.12.2022
do 25.01.2023
Mikroregion Novoměstsko -schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2026
od 13.12.2022
do 31.12.2026
Mikroregion Novoměstsko - Schválený rozpočet na rok 2023
od 13.12.2022
do 31.12.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Daňkovice na rok 2025,2026,2027
od 29.11.2022
do 31.12.2022
Návrh rozpočtu obce Daňkovice na rok 2023
od 29.11.2022
do 09.01.2023
Návrh rozpočtu MŠ Daňkovice na rok 2023
od 29.11.2022
do 09.01.2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
od 29.11.2022
do 15.01.2023
Mikroregion Novoměstsko - Návrh SVR 2024-2026
od 15.11.2022
do 13.12.2022
Mikroregion Novoměstsko - Závěrečný účet za rok 2021
od 16.06.2022
do 30.06.2023
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Daňkovice 2022, 2023
od 07.01.2021
do 31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Daňkovice na rok 2022, 2023, 2024
od 04.01.2021
do 31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na roky 2021, 2022, 2023
od 09.12.2019
do 31.12.2023