Úřední deska

 
Zveřejněno
 
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
od 08.08.2022
do 25.09.2022
Mikroregion Novoměstsko RO č. 2/2022
od 12.07.2022
do 31.12.2022
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Daňkovice ze dne 17.6.2022.
od 11.07.2022
do 11.08.2022
Volby do Zastupitelstva obce, stanovení počtu zastupitelů, počet voleb volebních okrsků
od 02.07.2022
do 19.07.2022
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Daňkovice ze dne 20.5.2022
od 20.06.2022
do 20.07.2022
Mikroregion Novoměstsko - Závěrečný účet za rok 2021
od 16.06.2022
do 30.06.2023
Český telekomunikační úřad; informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
od 16.06.2022
do 16.09.2022
od 08.06.2022
do 19.07.2022
Mikroregion Novoměstsko; Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
od 08.06.2022
do 15.06.2022
Mikroregion Novoměstsko; Návrh závěrečného účtu za rok 2021
od 08.06.2022
do 15.06.2022
Svolání zastupitelstva Obce Daňkovice 17. června 2022
od 06.06.2022
do 17.06.2022
od 26.05.2022
do 30.06.2022
Nové Město n. M.; Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích
od 16.05.2022
do 31.05.2022
Svolání zastupitelstva Obce Daňkovice 20. května 2022
od 13.05.2022
do 20.05.2022
Rozpočtová opatření č. 6/2022
od 09.05.2022
do 31.12.2022
AOPK ČR; Rozhodnutí, povolení výjimky pro Českou zemědělskou univerzitu
od 29.04.2022
do 15.05.2022
Rozpočtová opatření č. 5/2022
od 25.04.2022
do 31.12.2022
Finanční úřad; Veřejná vyhláška, zpřístupnění hromadného seznamu daňových subjektů - daň z nemovitých věcí na rok 2022
od 25.04.2022
do 22.05.2022
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Daňkovice ze dne 11.3.2022
od 25.04.2022
do 09.05.2022
Mikroregion Novoměstsko RO č. 1/2022
od 05.04.2022
do 31.12.2022
Oznámení záměru na směnu části pozemku
od 24.03.2022
do 15.04.2022
AOPK ČR; Rozhodnutí, povolení výjimky ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice
od 24.03.2022
do 24.04.2022
Rozpočtová opatření č. 4/2022
od 22.03.2022
do 31.12.2022
Rozpočtová opatření č. 3/2022
od 22.03.2022
do 31.12.2022
Nové Město n. M.; Nařízení o záměru zadat zpracování Lesních hospodářských osnov
od 20.03.2022
do 30.06.2022
Státní veterinární správa; Africký mor prasat, informace pro občany
od 20.03.2022
do 10.04.2022
Nové Město n. M.; Nařízení o záměru zadat zpracování Lesních hospodářských osnov
od 10.03.2022
do 25.03.2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
od 10.03.2022
do 25.03.2022
Nové Město n. M.; Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
od 10.03.2022
do 25.03.2022
Rozpočtová opatření č. 2/2022
od 07.03.2022
do 31.12.2022
Svolání zastupitelstva Obce Daňkovice 11. března 2022
od 03.03.2022
do 11.03.2022
Ministerstvo zemědělství; Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje
od 01.02.2022
do 17.02.2022
Rozpočtová opatření č. 1/2022
od 27.01.2022
do 31.12.2022
Rozpočtová opatření č. 14/2021
od 19.01.2022
do 13.02.2022
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Daňkovice ze dne 14.12. 2021
od 14.01.2022
do 30.01.2022
Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2022
od 14.01.2022
do 30.01.2022
Rozpočet MŠ Daňkovice na rok 2022
od 10.01.2022
do 31.12.2022
Rozpočet obce Daňkovice na rok 2022
od 10.01.2022
do 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Daňkovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
od 14.12.2021
do 01.01.2022
Mikroregion Novoměstsko - rozpočet na rok 2022
od 14.12.2021
do 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (MZE-49892/2021-16212) - kůrovec, doplnění
od 15.09.2021
do 31.12.2022
Mikroregion Novoměstsko - Závěrečný účet za rok 2020
od 13.07.2021
do 30.06.2022
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Daňkovice 2022, 2023
od 07.01.2021
do 31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Daňkovice na rok 2022, 2023, 2024
od 04.01.2021
do 31.12.2024
Ministerstvo zemědělství; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (33784/2020-MZE-16212) - kůrovec, doplnění
od 18.08.2020
do 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (17110/2020-MZE-16212) - kůrovec, doplnění
od 14.04.2020
do 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství (63920/2019-MZE-16212) - kůrovec, doplnění
od 09.12.2019
do 31.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na roky 2021, 2022, 2023
od 09.12.2019
do 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022
od 30.12.2018
do 31.01.2022