Úřední deska

 
Zveřejněno
 
Ministerstvo zemědělství; Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, Národní plán povodí...
od 02.06.2021
do 18.06.2021
Mikroregion Novoměstsko; Návrh závěrečného účtu za rok 2020 + účetní závěrka k 31. 12. 2020
od 02.06.2021
do 30.06.2021
Svolání zastupitelstva Obce Daňkovice 4. června 2021
od 27.05.2021
do 05.06.2021
Oznámení záměru - směna pozemků
od 27.05.2021
do 28.06.2021
Oznámení záměru - prodej objektu bydlení
od 24.05.2021
do 14.06.2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Veřejná vyhláška o doručení rozhodnutí - Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ve věci povolení výjimek
od 24.05.2021
do 08.06.2021
Návrh závěrečného účtu obce Daňkovice za rok 2020 + účetní závěrka k 31. 12. 2020
od 17.05.2021
do 04.06.2021
Mikroregion Novoměstsko; Rozpočtové opatření č.1/2021
od 10.05.2021
do 31.12.2021
Rozpočtová opatření č. 4/2021
od 09.05.2021
do 31.12.2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; rozhodnutí pro LČR - použití biocidů proti klikorohu borovému v CHKO Žďárské vrchy a proti buřeni
od 04.05.2021
do 04.06.2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
od 02.05.2021
do 31.05.2021
Rozpočtová opatření č. 3/2021
od 28.04.2021
do 31.12.2021
Finanční úřad; Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
od 23.04.2021
do 26.05.2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - žádost Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ve věci povolení výjimek
od 07.04.2021
do 22.04.2021
Rozpočtová opatření č. 2/2021
od 06.04.2021
do 31.12.2021
Oznámení záměru na směnu pozemku
od 30.03.2021
do 22.04.2021
Oznámení záměru o pronájmu obecního bytu
od 30.03.2021
do 22.04.2021
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Daňkovice ze dne 12.3.2021
od 30.03.2021
do 15.04.2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; zahájení správního řízení - použití biocidů proti klikorohu borovému v CHKO Žďárské vrchy a proti buřeni
od 12.03.2021
do 27.03.2021
Svolání zastupitelstva Obce Daňkovice 12. března 2021
od 05.03.2021
do 13.03.2021
Městský úřad Nové Město na Moravě; Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
od 11.02.2021
do 28.02.2021
Rozpočtová opatření č. 1/2021 - Daňkovice
od 08.02.2021
do 31.12.2021
Návrh programu rozvoje obce Daňkovice
od 05.02.2021
do 31.03.2021
Městský úřad Nové Město na Moravě; Upozornění vlastníkům lesa předat souhrnné údaje lesní hospodářské evidence (LHE) za rok 2020
od 05.02.2021
do 31.03.2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Výjimka - použití biocidů na území II. zóny CHKO
od 05.02.2021
do 28.02.2021
Mikroregion Novoměstsko; Rozpočtové opatření č.4/2020
od 24.01.2021
do 28.02.2021
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Daňkovice 2022, 2023
od 07.01.2021
do 31.12.2024
Rozpočet MŠ Daňkovice na rok 2021
od 07.01.2021
do 31.12.2021
Schválený rozpočet obce Daňkovice na rok 2021
od 04.01.2021
do 31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Daňkovice na rok 2022, 2023, 2024
od 04.01.2021
do 31.12.2024
Mikroregion Novoměstsko; Rozpočet na rok 2021
od 04.01.2021
do 31.12.2021
Finanční úřad; Daň z nemovitých věcí - kontakty
od 04.01.2021
do 28.02.2021
Rozpočtová opatření č 11/2020
od 22.12.2020
do 31.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na roky 2021, 2022, 2023
od 09.12.2019
do 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022
od 30.12.2018
do 07.01.2021